Phần mềm chọn van, đường ống của Danfoss Print

Phần mềm DIRcalc của Danfoss bao gồm nhiều chức năng hữu ích cho việc thiết kế, lựa chọn đường ống, bình bầu, van... trong hệ thống lạnh. Ngoài ra dựa vào phần mềm, các kỹ sư nhiệt lạnh cũng có thể tìm hiểu thêm về các loại van, tính chọn bình chứa, bơm dịch...
Để sử dụng phần mềm, cần có kiến thức cơ bản về nhiệt lạnh như: lưu lượng, đặc tính môi chất, nhiệt độ bay hơi, phương pháp cấp dịch, hệ số tuần hoàn (tỷ lệ hơi / lỏng đối với phương pháp cấp dịch bằng bơm cưỡng bức), vận tốc dòng chảy ở từng đoạn ống cũng như chức năng của từng loại van.

 

 

Tải về phần mềm tại đây:
ftp://software.danfoss.com/RA/DirCalc/DirCalc.exe

Phần mềm - Catalogue khác
Phần mềm tinh toán thiết kế nhiệt lạnh  CoolPack
Phần mềm tinh toán thiết kế nhiệt lạnh CoolPack
Phần mềm Bitzer
Phần mềm Bitzer
Tin tức
Sản phẩm tiêu biểu
Phần mềm
Nhà cung cấp
Tìm kiếm
Truy cập
Hiện có :
12 khách & 0 thành viên trực tuyến